Výtvarný obor

   Současná výtvarná výchova učí děti hledat, co říci o světě, ve kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak to vyjádřit. Motivací a hledáním myšlenek nebo potřebných vyjadřovacích prostředků je přivádí k aktivaci smyslového vnímání, estetického cítění i rozumového a citového hodnocení skutečnosti jevů. Tato tvořivá aktivita jim umožňuje dospět k prohloubenému prožitku poznávání.

   Vlastní sebevyjádření a výtvarné i lidské vcítění žákům zprostředkovává výtvarné výpovědi druhých a přivádí je k porozumění jejich významům. Tím se otevírá nová cesta ke komunikaci, k názorové toleranci mezi jinými i k citlivému pochopení výtvarného umění. Učitel je pak tím, kdo děti na dobrodružné cestě za objevováním skryté tváře světa doprovází.

   Výtvarný obor nabízí různé způsoby výtvarného působení, které respektují vývojové obtíže žáků a to i ve velkém věkovém rozpětí. Učební látka, rozvržená do oddílů věnovaných výtvarné výpovědi, setkávání se skutečností, poznávání výtvarného řádu a výtvarné kultury, je provázána tématy výtvarných řad a projektů, v jejichž rámci se odvíjí celá cesta za poznáním.

Vyučuje: MgA. Petra Štefanová

 

linoryt 1

linoryt 2

studijni kresba

vune abstrakce