Hudební obor - úvod

Hudební obor je nejpočetnějším oborem naší školy s nejdelší tradicí.

Vyučuje se v něm individuálně hra na nástroje - klavír, housle, kytara (klasická, elektrická sólová i basová), dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon), dechové nástroje žesťové (trubka, pozoun, lesní roh), bicí nástroje a sólový zpěv. Samostatným zaměřením je i sborový zpěv (sbory Čtyřlístek, Bambule, Sametky). Kolektivní výuka hudební nauky je nedílnou a povinnou součástí studia.

Po dosažení určité technické úrovně ve hře na nástroj se zapojují žáci do některého z instrumentálních souborů.

Studium je děleno podle věku na čtyři části: přípravné studium (5 – 7 let), základní studium I. stupně (7 – 14 let), základní studium II. stupně (14 – 18 let) a čtyřleté studium pro dospělé (18 let a výše).

Smyslem absolvování hudebního oboru není v první řadě jen příprava ke studiu na vyšších uměleckých školách (a tím k profesionální dráze hudebníka), ale hlavně výchova vzdělaných amatérských muzikantů a  informovaných milovníků hudby.