Sdělení

  

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 11. 5. bude ve škole probíhat výuka prezenční formou v těchto oborech:

·         Hudební obor – individuální výuka

·         Výtvarný obor, včetně Multimediální tvorby

·         Taneční obor

·         Literárně dramatický obor

Skupinová a kolektivní výuka hudebního oboru bude zahájena 25. 5. (pěvecké sbory, HN, PHV, skupinová interpretace klavír, soubory).

 

Opatření pro žáky a rodiče

·         Do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest)

·         Vstup do školy bude umožněn pouze žákovi, doprovodu nikoliv

·         Žák předá učiteli podepsané čestné prohlášení, čestné prohlášení bude k dispozici také v papírové podobě u vchodu do budovy

·         Vyzvednutí mladších žáků před školou doporučujeme domluvit s učitelem osobně nebo telefonicky, žádáme o dochvilnost

·         Žák musí být vybaven rouškou (používá ji ve společných prostorech) a sáčkem na roušku

·         Po příchodu do školy si žák umyje ruce, případně použije dezinfekci na ruce (k dispozici u vstupu do budovy, na WC, v učebnách)

 

Věřím v pokračující vzájemnou spolupráci a předem děkuji za dodržování všech opatření. V případě potřeby jsou Vám učitelé i vedení školy k dispozici (prozatím telefon, e-mail).

Přeji všem pevné zdraví a pohodu.

                                                   Jarmila Šenová, ředitelka školy

Dokumenty jsou ke stažení ZDE.