Seznam veřejných a ostatních akcí školy

                           2023 - 2024

 

Srpen

     

1. pracovní porada, školení BOZP a PO

1. 9.

15.00 hod.

 

Září

     

Doplňující talentové zkoušky

8. 9.

15.30 hod.

 

1. pedagogická rada

12. 9.

17.00 hod.

 

Výjezdní pracovní setkání ředitelů ÚK

21. – 22. 9.

 

Rumburk

Státní svátek

28. 9.

čtvrtek

 

Říjen

     

Porada VPK – Šablony, VHŠ

3. 10.

   

Výkaz ZUŠ

10. 10.

   

Etuda prima - Rada

16. 10.

17.00 hod.

 

Etuda prima – Členská schůze

po skončení třídní schůzky

16. 10.

18.00 hod.

Koncertní sál ZUŠ

Valná hromada AZUŠ

12. – 13. 10.

 

Praha

1. žákovský koncert

24. 10.

17.00 hod.

 

Podzimní prázdniny

26. - 27. 10.

čtvrtek, pátek

 

Státní svátek

28. 10.

sobota

 

Listopad

     

2.pracovní porada

7. 11.

17.00 hod.

 

Státní svátek

17. 11.

pátek

 

Adventní odpoledne v ZUŠ

29. 11.

15.00 hod.

Ateliér VO

       

Prosinec

     

Adventní koncert pro MŠ

1. 12.

9.00, 10.30

Koncertní sál ZUŠ

3. pracovní porada

5. 12.

17.00 hod.

 

Generální zkouška na Adventní koncert

7. 12.

15.00 hod.

čtvrtek

 

Adventní koncert

12. 12.

17.00 hod., úterý

Koncertní sál ZUŠ

Adventní koncert pěveckých sborů ZUŠ

???

17.00 hod.

neděle

Aula VOŠ a Gymnázia

2. žákovský koncert

19. 12.

17.00 hod.

Koncertní sál ZUŠ

Vánoční prázdniny

23. 12. – 2. 1.

pátek - pondělí

Vyučování začíná 3. 1.

Ve středu

Leden

     

Etuda prima - Rada

8. 1.

18.00 hod.

 

Karlovarský skřivánek – školní kolo

???

15.00 hod.

Koncertní sál ZUŠ

Novoroční koncert 1. ročníku

16. 1.

17.00 hod.

Koncertní sál ZUŠ

Třídní schůzky

15. – 19. 1.

   

2. pedagogická rada

23. 1.

17.00 hod.

 

Novoroční přídavek(TO, zpěv)

???

17.00 hod.

Lidová zahrada

Třídní koncert Petra Slavíka

???.

17.00 hod.

Koncertní sál ZUŠ

Pololetní vysvědčení

31. 1.

středa

 

Únor

     

Karlovarský skřivánek – regionální kolo

???

9.00 hod.

DK Střelnice Rumburk

Pololetní prázdniny

2. 2.

pátek

 

Jarní prázdniny

12. – 18. 2.

   

Klavírní putování

???

17.00 hod.

Děčín